25/5/17


“<<És la justícia>>, va dir per fi el pintor. <<Ara la conec!>>, va dir K., <<aquí hi ha la bena que li tapa els ulls, i aquí la balança. Però, ¿no porta ales als turmells, i no sembla que corre?>>. <<Sí>>, va dir el pintor,<< em van encomanar que la pintés així, en realitat és alhora la justícia i la deessa de la victòria>>. <<No és pas cap bona associació>>, va dir K., somrient, <<la justícia ha de reposar, o bé la balança li balla, i cap judici just no és possible>>”
El procés. Franz Kafka

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada